U-Multirank

Evropské pracoviště v oblasti vysokoškolského vzdělávání – Centre for Higher Education v Německu, Center for Higher Education Policy Studies a Centre for Science and Technology Studies (obě centra jsou z Nizozemska) a dále Foundation for Knowledge and Development ve Španělsku – vytvořily konsorcium a vydávají od roku 2014 specifický žebříček vysokých škol. Žebříček vznikl z iniciativy Evropské komise. Cílem U-Multirank je uživatelům umožnit srovnání více než 1 900 vysokých škol v konkrétních ukazatelích a vytvořit žebříčky podle jejich preferencí a potřeb. Žebříček vychází z dat databáze Web of Science, z údajů získaných dotazníkovým šetřením vysokých škol a z externích zdrojů (CWTS/PATSTAT databáze, internet).

Žebříček U-Multirank se zabývá multidimenzionálním hodnocením univerzit ve světovém měřítku. Zajímavou charakteristikou tohoto žebříčku je, že si studenti mohou sami, dle svých  preferencí, nastavit oblasti a ukazatele, podle kterých lze univerzity porovnávat. Tím umožňuje relevantní srovnání i u institucí s podobným zaměřením a lépe se tak mohou rozhodnout kde studovat.

Základními oblastmi jsou Teaching & Learning, Research, Knowledge Transfer, International Orientation a Regional Engagement. Těchto pět oblastí je dále členěno na více než 30 ukazatelů, které se rok za rokem mírně mění dle potřeby, aktuálně přibyly ukazatele související s pandemií covid-19.

U-Multirank tedy zhodnotí ukazatele dané školy pomocí skóre A–E, přičemž „A“ je nejlepší a „E“ nejhorší skóre.

Mendelova univerzita v Brně se v roce 2018 objevila mezi TOP 25 univerzitami světa v kategorii „Interdisciplinary Publications". Zatímco v roce 2018 měla počet skóre „A“ pouze dva, v roce 2019 už byla hodnocena šesti „A“ a o rok později postoupila až na 3. místo mezi české vysoké školy se sedmi nejlepšími hodnoceními.V roce 2021 a 2022 se jedná již o 8 hodnocení „A“.

Nejlépe hodnocené ukazatele MENDELU jsou:

 • External Research Income
 • Art Related Output
 • Interdisciplinary Publications
 • Professional Publications
 • Open Access Publications
 • Student Mobility
 • Regional Joint Publications
 • Regional Publications with Industrial Partners

 

 

 

2022

     

 2021  

 

 2020 

 

 2019 

 

 2018 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

11=

11=

11↑

9↑

8

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

9=

9

8↑

7↓

10

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

9

6=

6=

6=

6

Mendelova univerzita v Brně

8=

8

7↑

6↑

2

Masarykova univerzita

6

8

4

   

Západočeská univerzita

8

7

5↓

7↑

6

České vysoké učení technické v Praze

7

6

     

Univerzita Palackého v Olomouci

6

7

5↓

6=

6

Univerzita Karlova

6

5

     

Vysoké učení technické v Brně

6

5

     

Anglo-American University

4

3↓

5=

5

 

NEWTON University

4

       

Česká zemědělská univerzita v Praze

2=

2

     

Unicorn University

0

1

     

 

Metodologie

U-Multirank hodnotí vysoké školy na základě pěti kritérií, které se dále dělí na ukazatele (hodnoty jsou počítány zvlášť pro jednotlivé typy studia, např. u Bc. a Mgr.):

Vzdělávací a výuková činnost

 • Míra dokončení bakalářského studia, nebo magisterského studia.
 • Včasné promoce (bakaláři/magistři) – procento absolventů, kteří dokončili studium v předpokládané době.
 • Genderová vyváženost – ukazatel sleduje relativní pravděpodobnost dokončení doktorského studia žen a  mužů (podíl absolventek a absolventů doktorandského studia se studentkami a studenty tohoto studia).

Výzkum

 • Příjmy z externího výzkumu – ukazatel zahrnuje příjmy za výzkum, který není součástí financování od vlády (tedy např. od národních agentur, výzkumných rad apod.).
 • Počet výzkumných publikací indexovaných ve Web of Science Core Collections (absolutní čísla) za poslední 4 roky, další ukazatel tento počet normalizuje podle velikosti instituce (počet publikací je tedy vztažen k počtu studentů).
 • Průměrný počet citací výzkumných publikací vysoké školy za čtyřleté období.
 • Procento publikací, které patří mezi 10 % nejcitovanějších prací v oboru za čtyřleté období.
 • Mezioborové publikace – ukazatel se zaměřuje na míru odkazování v publikacích vysoké školy na výsledky z různých vědních oborů.
 • Počet vědeckých výstupů souvisejících s výzkumem v oblasti umění v poměru k počtu akademických pracovníků.
 • Procento postdoktorandských pozic z celkového počtu akademických pracovníků.
 • Počet odborných publikací na jednoho akademického pracovníka.
 • Procento publikací publikovaných v open access časopisech.

Předávání znalostí

 • Příjmy ze soukromých zdrojů (např. projekty financované průmyslem, příjmy z licencí a autorských práv apod.) přepočítané na akademického pracovníka.
 • Procento vydaných výzkumných publikací ve spolupráci s průmyslovými partnery.
 • Udělené patenty v absolutních  číslech a dále normalizované na velikost (počet patentů je tedy vztažen k počtu studentů).
 • Procento přidělených patentů, které byly přihlášeny spolu s partnery z průmyslu (např. se soukromou firmou).
 • Počet spin-off firem (tj. firem založených na základě formální dohody o přenosu znalostí mezi institucí a firmou), který instituce v poslední době založila na 1 000 akademických pracovníků.
 • Počet nově založených firem absolventy vysoké školy za tříleté období na 1 000 absolventů.
 • Procento výzkumných publikací vysoké školy, které byly zmíněny v referenčním seznamu alespoň jednoho mezinárodního patentu.
 • Procento z celkových výnosů vysoké školy, které pochází z činností poskytování vzdělávání v rámci dalšího profesního rozvoje.

Úroveň internacionalizace

 • Procento nabízených bakalářských/magisterských programů v cizím jazyce.
 • Studentská mobilita – ukazatel se vypočítá jako průměr z tří dílčích výpočtů, a to procentuální vyjádření přijíždějících studentů, vyjíždějících studentů a studentů v mezinárodních studijních programech.
 • .Procento zahraničních akademických pracovníků
 • Procento z celkového počtu výzkumných publikací, které mají alespoň jednoho autora se zahraniční afiliací.
 • Procento udělených doktorátu zahraničním studentům

Regionální zapojení

 • Procento absolventů bakalářského/magisterského studia, kteří do 18 měsíců po ukončení studia našli práci v regionu, kde se vysoká škola nachází.
 • Procento studentů absolvující stáž v regionu vysoké školy.
 • Procento výzkumných publikací vysoké školy, v nichž je uveden alespoň jeden spoluautor s adresou ve stejném regionu jako vysoká škola.
 • Podíl externích příjmů z výzkumu pocházející z regionálních zdrojů (např. příjmy z průmyslu, soukromého sektoru).

Více informací k metodologii naleznete zde.

<< <  Červen 2024  > >>
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ODDĚLENÍ STRATEGIE A ANALÝZ

KANCELÁŘ

 • Zemědělská 1, 613 00 Brno
 • budova A, 2.NP, dv. č. N2013
 • Rektorát

KONTAKT

 • 545 13 5264
 • email: strategie@mendelu.cz
 • web: strategie.mendelu.cz