Quacquarelli Symonds (QS)

Společnost Quacquarelli Symonds (QS) založená v roce 1990 se specializuje na analýzu institucí vysokého školství po celém světě. Patří společně s Times Higher Education mezi nejvýznamnější žebříčky světa. Žebříček existuje od roku 2004, od druhého ročníku má stanovených šest stálých kritérií s konstantními váhami, u těchto kritérií se v průběhu času mění způsob jejich výpočtu.

Žebříček QS, hodnotící více jak 1 500 vysokých škol, klade velkou váhu na subjektivní hodnocení institucí, dotazníkové  šetření mezi akademickou obcí a zaměstnavateli tvoří polovinu výsledného skóre instituce. Tato šetření avšak předpokládají velké znalosti činnosti institucí v konkrétním regionu.

Poprvé se Mendelova univerzita v Brně zúčastnila hodnocení od firmy QS v regionálním žebříčku EECA University Rankings (Emerging Europe and Central Asia) v roce 2018. Umístila se na 104. místě z celkem 299 hodnocených vysokých škol. V  žebříčku EECA University Rankings 2022 pak MENDELU zlepšila své postavení až na 74. místo, ačkoliv počet hodnocených vysokých škol se zvýšil na 400.

Poprvé se MENDELU objevila ve světovém žebříčku QS World University Rankings 2021, a to na 701.–750. místě z celkem 1003 hodnocených univerzit. V nejnovějším žebříčku QS World University Rankings 2025: Top Global Universities je tedy MENDELU zapojena již pátým rokem. Podle aktuálně zveřejněných výsledků se MENDELU umístila na 851.– 900. pozici z celkového počtu 1 503 umístěných vysokých škol. V rámci České republiky se tohoto hodnocení účastnilo 16 vysokých škol, MENDELU se v národním měřítku umístila na 8. místě. Nejlépe hodnocenou univerzitou se stala Univerzita Karlova, která se v celkovém světovém pořadí umístila na 246. místě. Certifikát dokládající umístění MENDELU v nejnovějším žebříčku QS WUR 2025 je dostupný ZDE.

V oborovém žebříčku QS WUR Ranking By Subject se MENDELU pravidelně umisťuje v rámci oblasti Agriculture and Forestry, kde v aktuálním ročníku (2024) tohoto rankingu zaujímá 251.–300. místo.

V roce 2023 byl nově také zveřejněn regionální žebříček QS Europe University Rankings, v rámci něhož se MENDELU umístila na 336. pozici (celkem hodnoceno 688 evropských institucí). Na národní úrovni zaujímá naše univerzita 8. místo ( z celkem 17 univerzit).

 

MENDELU20252024202320222021202020192018

 QS World University Rankings

 851.–900.  
(celkem  
1503 škol)
 901.950.  
(celkem  
1498 škol)

 

801.–1000. 

(celkem 1500 škol)

 

801.–1000.

(celkem 1300 škol)

701.–750.

(celkem 1003 škol)

- - -

By Subject: Agriculture & Forestry

  251.-300. 201.–250.   201.–250. 251.–300. 251.–300. 251.–300. 201.–250.

EECA University Rankings

 

74.

(celkem 400 škol)

76.

(celkem 400 škol)

75.

(celkem 350 škol)

106.

(celkem 301 škol)

104.

(celkem 299 škol)

QS Europe University Rankings

bude zveřejněno 10/07/2024 

336. 

(celkem 688 škol)

 -  - - -  -  -

Metodologie

QS World University Rankings

Žebříček QS World University Rankings je zhodnocen pětí oblastmi zahrnujícími celkem devět kritérií s různými vahami

1)      Výzkum a bádání – 50 %

1a) Šetření mezi akademickou obcí – 30 %

Nejdůležitější kategorie zahrnuje rozsáhlé dotazníkové šetření akademických pracovníků, kteří se vyjadřují ke kvalitě výuky a výzkumu na vysokých školách. Každý akademik na základě svých oborových a regionálních (Severní a Jižní Amerika; Asie, Austrálie a Nový Zéland; Evropa, Střední východ a Afrika) znalostí může vybrat až deset domácích a 30 regionálních vysokých škol, které jsou podle jejich názoru nejlepší v oblasti vědy, výzkumu a vývoje.

1b) Citace – 20 %

Dalším kritériem je poměr celkového počtu citací vysoké školy za pětileté období na akademického pracovníka, toto kritérium si klade za cíl zkoumat kvalitu institucionálního výzkumu. Z výpočtu jsou vyřazeny autocitace a jsou zohledněny různé citační oborové zvyklosti. Zdrojovou databází pro získávání počtu citací je Scopus.

 

2)      Zaměstnatelnost a výsledky – 20 %

2a) Šetření mezi zaměstnavateli – 15 %

Dotazníkové šetření se zaměřuje na zaměstnavatele absolventů a absolventek vysoké školy, jejich úkolem je vybrat až deset domácích a 30 regionálních vysokých škol, jejichž absolventi jsou nejlépe připraveni. Zaměstnavatelé jsou oslovování na základě účasti v dřívějším šetření, dále z databáze QS, nebo také ze seznamu nejčastějších zaměstnavatelů, který poskytne vysoká škola.

2b) Výsledky zaměstnání – 5 % (NOVÉ)

QS WUR je jediných žebříčkem jež zdůrazňuje, které instituce jsou dobře propojeny s průmyslem, což může zlepšit šance na uplatnění absolventů v zaměstnání. Schopnost instituce dosáhnout globálního dopadu je přímo spojena s její schopností produkovat absolventy, kteří budou mít globální dopad. Tato metrika kombinuje míru zaměstnanosti se škálovaným skóre na počtu vlivných absolventů.

 

3)      Globální angažovanost – 15 %

3a) Podíl akademických a vědeckých pracovníků ze zahraničí – 5 %

Toto kritérium se zaměřuje na atraktivnost pro zahraniční zaměstnance.

3b) Podíl studujících ze zahraničí – 5 %

Podíl zahraničních studentů prezentuje mezinárodní přitažlivost vysoké školy.

3c) Mezinárodní výzkumná síť – 5 % (NOVÉ)

Tato metrika konkrétně poskytuje pohled na to, jak je mezinárodně propojený výzkum instituce, a také v širším měřítku uznává význam kolaborativního výzkumu.

 

4)      Kvalita výuky – 10 %

Kvalitu výuky žebříček zkoumá pomocí poměru studujících a akademických a vědeckých pracovníků, výrazem vyšší kvality výuky je nižší počet studujících na jednoho akademického/vědeckého pracovníka (tedy snížení zátěže na jednotlivé akademiky).

 

5)      Udržitelnost – 5 % (NOVÉ)

Udržitelnost byla zavedena jako ukazatel v rámci žebříčku World University Rankings 2024. Stále je vyvíjena metodika v tomto ukazateli, který je pro studenty celosvětově stále důležitější, je zajištěn soulad s cíli udržitelného rozvoje OSN.

 

Více informací o metodologii najdete zde.

Vizualizace metodologie

 

<< <  Červen 2024  > >>
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ODDĚLENÍ STRATEGIE A ANALÝZ

KANCELÁŘ

  • Zemědělská 1, 613 00 Brno
  • budova A, 2.NP, dv. č. N2013
  • Rektorát

KONTAKT

  • 545 13 5264
  • email: strategie@mendelu.cz
  • web: strategie.mendelu.cz