Centralizované rozvojové projekty v roce 2017


Vyhodnocení

Ve středu 24. 1. 2018 proběhlo oficiální vyhodnocení centralizovaných rozvojových projektů realizovaných na Mendelově univerzitě v Brně v roce 2017.


Závěrečné zprávy projektů


POKYNY pro zpracování závěrečné zprávy

 • Závěrečná zpráva je zpracovávaná v souladu s pokyny uvedenými v rozhodnutí rektora č. 18/2016.
 • Termín pro zpracování: závěrečnou zprávu předložte v tištěné podobě min. ve 3 vyhotoveních do 15. 1. 2018 (Jedno originální vyhotovení bude uloženo na OSK, druhé vyhotovení je určeno koordinující vysoké škole.)

 

POKYNY pro zpracování následné finanční kontroly

 • Dle pokynů uvedených ve Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2017 je dále nutné provést následnou finanční kontrolu projektu, kterou zajišťuje řešitel projektu.
 • Finanční kontrola se týká alespoň 30 % z celkové přidělené finanční částky.
 • Termín pro zpracování: Záznam o provedení následné finanční kontroly v 1 vyhotovení vč. kopií kontrolovaných dokladů zašlete na OSK nejpozději do 15. února 2018.

Informace pro řešitele k čerpání finančních prostředků při realizaci projektu

OSK připravilo pro řešitele projektu stručné pokyny k čerpání finančních prostředků při realizaci CRP v roce 2017. Tyto pokyny vyplývají z rozhodnutí o poskytnutí dotace, které řešitelé obdrželi péčí Ekonomického odboru elektronickou cestou 17. 5. 2017. V případě dotazů kontaktujte OSK (Ing. Vejrostová, kl. 5224)  nebo Ekonomický odbor (Ing. Košecká, kl. 5126).


Úspěšné projekty

Dne 17. února 2017 MŠMT zveřejnilo seznam úspěšných projektů, které budou realizovány v roce 2017. Seznam všech úspšných projektů najdete ke stažení ZDE, případně na stránkách MŠMT.

Podpořené projektové žádosti s participací MENDELU

C4 - Udržitelný rozvoj ERP systémů VVŠ při změnách legislativního a technologického prostředí a technický upgrade ekonomických systémů (koordinátor projektu: ČVUT, řešitel za MENDELU: Ing. Aleš Vincenc)

C6 - Rozvoj dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů, vznik digitálních archivů a jejich vazba na novelu zákona o vysokých školách se zřetelem k eIDAS (koordinátor projektu: MU, řešitel za MENDELU: doc. Ing. Pavel Žufan. Ph.D.)

C8 - Společný celostátní webový portál o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství (koordinátor projektu: MU, řešitel za MENDELU: Mgr. Jiří Pokorný)

C12 - Zkvalitnění praktické výuky prostřednictvím sdílení kapacit školních zemědělských podniků (koordinátor projektu: MENDELU, řešitel za MENDELU: prof. MVDr. Petr Doležal, CSc.)

C14 - PPP!!! VŠ - Partnerství projektového prostředí vysokých škol (koordinátor projektu: OU, řešitel za MENDELU: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.)

C24 - Standardizace Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností vysoké školy využívající synergického působení potenciálu sdílení znalostí a zkušeností zapojených vysokých škol (koordinátor projektu: VFU, řešitel za MENDELU: doc. Ing. Pavel Žufan. Ph.D.)


Podané projekty

Seznam podaných projektů za MENDELU s vyznačením úspěšných projektů:


Příprava

Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

 • V tomto programu bude podporováno sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v ČR. V programu budou podpořeny následující aktivity:

a) podpora nastavení systému zajištění a hodnocení kvality a diverzifikace studijních programů;

b) podpora zvýšení kvality vzdělávací činnosti a služeb pro studenty, včetně hodnocení jejich kvality;

c) podpora mezinárodní spolupráce vysokých škol;

d) podpora plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy a dalších aktivit vysokých škol upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol;

e) podpora mezinárodních festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí a dále festivalů na propagaci a popularizaci vědecko-výzkumné činnosti vysokých škol.

 • CRP v tomto programu mohou podat minimálně dvě VVŠ, každá VVŠ se potom může zapojit nejvýše do tří rozvojových projektů, do tohoto limitu nejsou započítávány projekty, kde se zapojí 13 a více VVŠ.
 • Projekty zaměřené na realizaci výzkumu, vývoje a inovací ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb. nebudou do soutěže zařazeny.

Harmonogram

 • 11. 7. 2016 - předložení záměrů CRP obsahujících stručnou anotaci projektu a identifikaci potenciálních partnerských VŠ elektronickou cestou na adresu osk@mendelu.cz.
 • 5. 9. 2016 - předložení záměru CRP obsahující podrobnější anotaci projektu, seznam zapojených VŠ a požadovanou výši dotace, elektronickou cestou na adresu osk@mendelu.cz.
 • 30. 9. 2016 - rozhodnutí o výběru projektů.
 • 16. 10. 2016 - zpracování kompletní projektové žádosti na příslušném formuláři a jeho odevzdání v elektronické a tištěné verzi.
 • 31. 10. 2016 - finalizace souboru CRP pro rok 2017 a jeho předání Odboru vysokých škol MŠMT ČR.

Formuláře


 

 

<< <  Červen 2024  > >>
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ODDĚLENÍ STRATEGIE A ANALÝZ

KANCELÁŘ

 • Zemědělská 1, 613 00 Brno
 • budova A, 2.NP, dv. č. N2013
 • Rektorát

KONTAKT

 • 545 13 5264
 • email: strategie@mendelu.cz
 • web: strategie.mendelu.cz