Centralizované rozvojové projekty pro rok 2020


Vyhodnocení

Ve středu 27. 1. 2021 proběhlo oficiální vyhodnocení centralizovaných rozvojových projektů realizovaných na Mendelově univerzitě v Brně v roce 2020.


Závěrečné zprávy projektů

 

 Informace pro řešitele k čerpání finančních prostředků při realizaci projektu

 OSA připravilo pro řešitele projektu stručné pokyny k čerpání finančních prostředků  při realizaci CRP v roce 2020. Tyto pokyny vyplývají z rozhodnutí o poskytnutí dotace, které řešitelé obdrželi  e-mailem péčí Oddělení strategie a analýz. V případě dotazů kontaktujte OSA (Ing. Židová, kl. 5264)  nebo Ekonomický odbor (Ing. Jurková, kl. 5126).


Financované projekty

Dne 23. 12. 2019 jsme obdrželi od MŠMT vyjádření k financovaným projektům Centralizovaného rozvojového programu pro rok 2020. Seznam úspěšných projektů (celkem 9), které budou realizovány v roce 2020 je uveden níže. Celková výše přidělených finannčních prostředků pro MENDELU na realizaci těchto projektů činí 6,113 mil. Kč

Podpořené projektové žádosti s participací MENDELU:

C6 - Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol (koordinátor projektu: ČVUT, řešitel za MENDELU: Ing. Stratos Zerdaloglu)

C9 - Vzájemná spolupráce VŠ při elektronizaci procesů a technickém rozvoji správních a studijních agend (koordinátor projektu: MU, řešitel za MENDELU: prof. Ing. Radim Farana, FEng., CSc.)

C10 - Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích (koordinátor projektu: MU, řešitel za MENDELU: prof. Ing. Radim Farana, FEng., CSc.)

C12 - Posílení a rozvoj funkční komunikační platformy vysokých škol, jakožto popularizátorů vědy a organizátorů Noci vědců v ČR (koordinátor projektu: OU, řešitel za MENDELU: doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.)

C13 - Inkubátor projektového managementu mezinárodních grantů (koordinátor projektu: OU, řešitel za MENDELU: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.)

C14 - Rozvoj a efektivní využívání dotačních nástrojů v souladu s legislativou a dotačními podmínkami (koordinátor projektu: UHK, řešitel za MENDELU: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.)

C30 - Partnerská síť pro posílení společenské odpovědnosti univerzit ve spolupráci s partnery v regionech (koordinátor projektu: VŠCHT, řešitel za MENDELU: doc. Ing. Martin klimánek, Ph.D.)

C32 - Study in Brno (koordinátor projektu: VUT, řešitel za MENDELU: doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.)

C35 - Posílení společenské odpovědnosti vysokých škol v rámci naplňování Inovační strategie ČR 2019 - 2030 (koordinátor projektu: ZČU, řešitel za MENDELU: doc. Ing. Martin klimánek, Ph.D.)


Podané projekty

Seznam podaných projektů za MENDELU


Příprava

Program na podporu sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol

  • V rámci tohoto programu budou podporovány projekty cílené na následující aktivity:

a) rozvoj opatření na snižování studijní neúspěšnosti, včetně sběru a analýzy kvantitativních i kvalitativních dat pro vyhodnocení účinnosti dosavadních opatření a identifikaci ohrožených skupin studentů;

b) elektronizace správní agendy vysoké školy (včetně přijímacího řízení a dokladů o průběžných i celkových výsledcích studia);

c) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol, vč. kybernetické bezpečnosti;

d) pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí mající mimořádný charakter;

e) posilováníspolečenské odpovědnosti vysokých škol, např. skrze rozvoj regionálního působení a spolupráci s místními veřejnými partnery, neziskovými organizacemi i soukromým sektorem;

f) nastavení a zavádění opatření na podporu prostředí vysokých škol s ohledem na vyrovnané zastoupení žen a mužů ve všech úrovních řízení vysoké školy včetně rozhodovacích pozic;

g) mezinárodní spolupráce vysokých škol a podpora marketingu a prezentace vysokých škol v České republice a v zahraničí, budování infrastruktury pro přijímání a péči o zahraniční studenty včetně vzdělávání administrativních pracovníků;

h) rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol prostřednictvím zkvalitňování pedagogických kompetencí a zavádění inovací v učení za aktivního využívání doporučení Evropské asociace univerzit4 a Evropské studentské unie;

i) opatření na posílení akademické integrity studujících a zaměstnanců vysokých škol zahrnující šíření principů etické tvůrčí práce a publikování a boj proti podvodům, korupci a plagiátorství;

j) formulace společných kritérií kvality oborově podobných studijních programů a sdílení dobré praxe při jejich tvorbě a uskutečňování;

k) výuka v tzv. malých, strategicky a geopoliticky významných studijních programech/oborech, jejich stabilizace a výchova pedagogů pro zajištění jejich výuky. Jde o málo rozšířené programy/obory s poměrně malým počtem studentů, které nárokují vysoce specializované pedagogy a odborníky z praxe. Jedná se zejména o programy/obory se studiem jazyků z regionů významných ze strategického i geopolitického hlediska, které jsou vnímány jako rizikové i z pohledu národní bezpečnosti. V rámci tohoto tematického zaměření budou podporovány činnosti zaměřené na personální stabilizaci a zajištění těchto programů/oborů, zajištění potřebných akreditací programů, pořádání kurzů netradičních jazyků v rámci dalšího vzdělávání, spolupráci při přípravě vědeckých projektů; pořádání tematických akcí k aktuálním problémům a podporu publikační činnosti.

 

  • V rámci programu se univerzita může zapojit max. do pěti (5) rozvojových projektů, bez ohledu na to, zda bude koordinující VŠ nebo bude zapojena jako spoluřešitelská VŠ. Do tohoto limitu se nezapočítávají projekty, do nichž se zapojí nejméně 18 VVŠ.
  • Projekty zaměřené na realizaci výzkumu, vývoje a inovací ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb. nebudou do soutěže zařazeny.

Harmonogram

  • 10. 9. 2019 - předložení záměru CRP obsahující podrobnější anotaci projektu, seznam zapojených VŠ a požadovanou výši dotace, elektronickou cestou na adresu strategie@mendelu.cz.
  • 1. 10. 2019 - rozhodnutí o výběru projektů k podání
  • 15. 10. 2019 - předložení kompletní projektové žádosti na příslušném formuláři v elektronické verzi
  • 31. 10. 2019 - finalizace souboru CRP pro rok 2020 a jeho předání Odboru vysokých škol MŠMT 
<< <  Září 2023  > >>
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

ODDĚLENÍ STRATEGIE A ANALÝZ

KANCELÁŘ

 • Zemědělská 1, 613 00 Brno
 • budova A, 2.NP, dv. č. N2013
 • Rektorát

KONTAKT

 • 545 13 5264
 • email: strategie@mendelu.cz
 • web: strategie.mendelu.cz