Program na podporu strategického řízení MENDELU 2022–2025


Prostřednictvím programu (PPSŘ) se vysoká škola zavazuje k dosažení konkrétních cílů, které jsou stanoveny na základě strategického záměru a plánu jeho realizace na daný rok. PPSŘ MENDELU vychází z Programu na podporu strategického řízení vysokých škol pro roky 2022–2025, který 1. 7. 2020 vyhlásilo MŠMT ČR. Cílem Programu je přispět k naplňování jednotlivých prioritních cílů Strategického záměru ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 („SZ2021+“), Strategie internacionalizace vysokého školství na období od roku 2021 a na ně navazujících strategických dokumentů jednotlivých vysokých škol.

Veřejným vysokým školám může být v rámci vyhlášeného Programu poskytnut příspěvek ze státního rozpočtu. Přidělení těchto finančních prostředků je podmíněno úspěšným projednáním strategického záměru univerzity a předložení plánu realizace strategického záměru univerzity na příslušný rok, který specifikuje plánované kroky v implementaci cílů a opatření strategického záměru.

Obsah PPSŘ MENDELU 2023

Naplňování programu je členěno do 10 dílčích projektů rozdělených do 7 prioritních cílů (v číslování je záměrně vynechán prioritní cíl 4 strategického záměru "Posilovat strategické řízení a efeltivní využívání kapacit v oblasti výzkumu a vývoje", jehož opatření nemohou být z PPSŘ dle vyhlášení financována):

Prioritní cíle:

1. ROZVÍJET KOMPETENCE PŘÍMO RELEVANTNÍ PRO ŽIVOT A PRAXI V 21. STOLETÍ (2 projekty)

2. ZLEPŠIT DOSTUPNOST A RELEVANCI FLEXIBILNÍCH FOREM VZDĚLÁVÁNÍ (2 projekty)

3. ZVÝŠIT EFEKTIVITU A KVALITU DOKTORSKÉHO STUDIA (1 projekt)

5. BUDOVAT KAPACITY PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ (2 projekty)

6. SNÍŽIT ADMINISTRATIVNÍ ZATÍŽENÍ PRACOVNÍKŮ (1 projekt)

7. INTERNACIONALIZACE (1 projekt)

8. DALŠÍ PRIORITNÍ CÍLE (1 projekt) 


Pokyny a informace pro řešitele projektů PPSŘ 2023


Formuláře


Rozpočet projektu 

 • finanční prostředky nelze převádět do dalších let (jsou přiděleny na jeden rok)
 • nelze převádět INV a NIV prostředky v rámci jednoho projektu
 • při čerpání finančních prostředků je nutné dodržet účel (slouží k naplnění definovaného cíle projektu)
 • NIV prostředky  nutno dočerpat do 0 Kč („uspořené“ prostředky např. díky VŘ lze účelně využít k naplnění cíle)
 • INV prostředky  většinou nelze dočerpat do 0 Kč, nutno včas oznámit OSA (uvést v průběžné zprávě nebo reagovat na výzvu k dočerpání v říjnu t. r.)

Změny v projektech
 • evidence změn – změny je potřeba uvádět v průběžné / závěrečné zprávě projektu
 • při změně, která má dopad na čerpání osobních nákladů, je nutné provést úpravu rozpisu přidělených finančních prostředků (odevzdat na Ekonomický odbor)

 

<< <  Březen 2022  > >>
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

ODDĚLENÍ STRATEGIE A ANALÝZ

KANCELÁŘ

 • Zemědělská 1, 613 00 Brno
 • budova A, 2.NP, dv. č. N2013
 • Rektorát

KONTAKT

 • 545 13 5264
 • email: strategie@mendelu.cz
 • web: strategie.mendelu.cz